Pressure Gauge

Pressure Gauge
All Stainless Steel Pressure Gauges
-  Dãy đo ( Range ) : -1 ... 0/0-1000 bar
-  Kết nối cơ ( Connect ) : G 1/4, G1/2 male, st. st.
-  Vật liệu ( Material ) : st. st.
-  Đường kính ( Dia. ) : 63, 100, 160 mm
 
Differential Pressure Gauge
-  Dãy đo : 0-0,6/0-25 bar
-  Kết nối cơ : G1/2 AG, đồng thau, st. st.
-  Vật liệu : thép, st. st. 
-  Đường kính : 100, 160 mm
-  Độ chình xác : 1,6
-  Lựa chọn : bơm đầy glycerine
Và :
-  Dãy đo : -1 ... 0/ 0-600 bar
-  Kết nối cơ : G1/2 AG, st. st.
-  Vật liệu : st. st.
-  Đường kính : 63, 100 mm
-  Độ chình xác : 0,6
-  Lựa chọn : công tắc/4-20mA/RS 232/bộ nhớ
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Pressure Gauge
Sản phẩm khác